ثبت شرکت دارویی

مراحل ثبت شرکت های دارویی 

بعد از ارائه مدارك لازم به ثبت شرکت و تاييد درخواست در قانون مقررات امور پزشكي و دارويي ، موافقت اصولي تاسيس شركت پخش سراسري يا استاني دارو صادر مي گردد و مجوز فعاليت (در صورت نیاز و تشخیص کارشناسان متخصص ثبت شرکت دارویی ) به صورت يكساله صادر مي شود.ثبت شرکت دارویی
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت دارویی :
درخواست كتبي اخذ موافقت اصولي شركت پخش سراسري یا استاني دارو
تصوير اساسنامه شركت با موضوع فعاليت در خصوص توزيع دارو
تصوير آگهي روزنامه رسمي تاسيس شركت و تغييرات آن
گواهي عدم سوء پيشينه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل
نداشتن سوء فعاليت در امور دارويي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
فرم تكميل شده تعهد نامه شركت
معرفي نامه كتبي معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه
نکات :

در اعطاي مجوز شركت پخش استاني در شرايط يكسان اولويت با شركتهاي تعاوني داروسازي خواهد بود
در صورت وجود چند متقاضي واجد شرايط اولويت بررسي بر اساس تقدم تاريخ ثبت درخواست مي باشد.
حداكثر ظرفيت پذيرش تقاضاي موافقت اصولي پخش استاني به ازاي تا 50 داروخانه يك شركت پخش استاني مي باشد.
صدور مجوز فعاليت شركت پخش منوط به احراز شرايط مندرج در آيين نامه و تصويب كميسيون قانوني ماده 20 مي باشد.
چه کسانی می توانند شرکت دارویی ثبت نمایند ؟
هر شخص حقوقي كه در اساس نامه آن موضوع توزيع دارو به عنوان وظيفه اصلي شركت قيد شده باشد ، مي تواند بر اساس ضوابط اين آيين نامه درخواست تاسيس شركت پخش سراسري و يا شركت پخش دارويي استاني نمايد.

نکته : اعتبار موافقت اصولي به مدت 6 ماه ميباشد.

نکته : رسيدگي به موضوع شركتهاي پخش استاني به دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوطه تفويض اختيار گرديده است.

درباره ی kejdhury80

مطلب پیشنهادی

مزایای ثبت شرکت

آیا به دنبال پیشرفت و درامد های عالی در کسب و کار خود هستید؟ ایا …